Poziv na simpozijum “Stranci u stranim zemljama: Mapiranje veze između antropologije i naučne fantastike“, Kent, UK

Prenosimo poziv za slanje radova:

“Stranci u stranim zemljama: Mapiranje veze između antropologije i naučne fantastike“

Univerzitet u Kentu, 15-16. novembar 2014. Kenterburi, Kent

10489735_1434605663485268_2772069747239051635_n

Kao dio proslave pedesetogodišnjice Univerziteta u Kentu, Fakultet za antropologiju i konzervaciju poziva potencijalne učesnike i učesnice da pošalju apstrakt za dvodnevni simpozijum “Stranci u stranim zemljama: Mapiranje veze između antropologije i naučne fantastike“ koji organizuju sadašnji i bivši doktoranti i doktorantkinje Fakulteta, uz sponzorstvo Fondacije za naučnu fantastiku (UK).

Simpozijum promoviše analizu naučno-fantastičnih radova kao validnih objekata antropološkog proučavanja i, naročito, kao simptomatske tragove budućnosti u nastajanju; time šireći obuhvat antropološke nauke. Namjeravamo da stvorimo platformu za energičnu, interdisciplinarnu diskusiju afirmisanih naučnica i naučnika i postdiplomskih studentkinja i studenata iz različitih institucija i disciplina.

Mi razumijemo „naučnu fantastiku“ kao korpus književnosti, filmova, grafičkih novela i video igara koje sadrže elemente kako fantastičnog, tako i čudesnog (Todorov). Naučna fantastika pruža publici scenarije koji izgledaju blisko, racionalno, te stoga i mogućno, pri čemu istovremeno zadržava sposobnost da dovede u pitanje našu sposobnost da vjerujemo i da nas natjera da oklijevamo. Stoga, u naučnoj fantastici, vjerodostojnost je čvrsto povezana sa reakcijama publike i njenom sklonošću da otkrije šokantne elemente u svakodnevnom, ili svakodnevicu u bizarnom.

Simpozijum bi trebalo da dotakne brojne veze i paralele između naučne fantastike i antropologije. Naučna fantastika, kao i antropologija, proizvodi diskurse o društvima, drugosti i političkim imaginacijama. Autorke i autori u oba polja pokušavaju da prenesu svojim čitateljima koherentan utisak kulturne cjeline, predstavljajući im alternativne društvene poretke; u ovom poduhvatu naučna fantastika je možda uspješnija, ako je brojnost čitateljstva ikakav kriterijum. Jedna od centralnih tema i u naučnoj fanstatici i u (klasičnim) etnografskim tekstovima jesu „strane“ kulture i zamišljanja „drugih“; dijeljene teme su i otuđenje od poznatog i upoznavanje sa egzotičnim, kao i opštija pitanja koja se tiču „prirode“ ljudskosti i ljudskog stanja. Na taj način, i naučna fantastika i antropološki tekstovi (naročito etnografije) pružaju izazov čitateljima, pozivajući ih da procijene i preispitaju širok spektar savremenih problema kao i sopstvene pretpostavke i uvjerenja.

Ključna predavanja će održati Dolores Martinez (SOAS, Fakultet za orijentalne i afričke studije) i Pol Marč-Rasel, sa Univerziteta u Kentu. Zadovoljstvo nam je da najavimo da će eminentna spisateljica naučne fantastike, Gvinet Džouns, biti specijalna gošća simpozijuma. Okrugli sto, pod vođstvom profesora Brusa Kapferera, biće završni događaj simpozijuma.

Zainteresovani smo za radove koji ispituju načine na koje i naučna fantastika i antropologija dovode u pitanje naše osjećanje bliskog, navodeći nas da preispitamo zdravorazumske ideje o rodu, polu i granicama onoga šta smatramo ljudskim. Takođe smo zainteresovani za radove koji ispituju kako naučna fantastika može biti korišćena kao sredstvo antropološke analize; šta nam budućnosti, ili alternativne stvarnosti, stvorene u naučnoj fantastici govore o našem sopstvenom društvu; kako se utopije ili društveni poreci nalik noćnim morama opisani u naučnoj fantastici odnose prema našim stavovima o tehnologiji ili idejama progresa, kao i da li možemo koristiti naučno-fantastične radove napisane u različitim vremenskim periodima za stvaranje arheologije budućnosti? Konačno, posebno smo zainteresovani za radove koji ispituju kako različita društva širom svijeta osmišljavaju paralelne univerzume opisane u naučnoj fantastici: da li se čudesne budućnosti zamišljaju drugačije u ne-zapadnim kulturama?

Predložene, ali ne i obavezne, teme za prezentacije uključuju:

1. Dekonstrukciju “čovjeka”: izazov podjeli na prirodu i kulturu, kiborge, post-čovječanstva

2. egzotične pejzaže i “druge” u nastajanju u naučnoj fantastici i fantaziji

3. slučajne etnografe i etnografkinje: putnike i putnice kroz vrijeme, etnografsko terensko istraživanje u paralelnim stvarnostima

4. utopije i granice moderne imaginacije: kibernetske snove, naučne i tehnološke imaginarijume

5. distopijske budućnosti: narative o siromaštvu, nadzoru države i društvenom isključivanju

6. prirodne katastrofe i ekologije budućnosti: antropocen i njegov uticaj na imaginarne pejzaže

7. dizajni budućnosti, futuristički objekti (retrofuturizam, arheologije budućnosti)

8. ekspanzija kolonijalne imaginacije: pokoravanje svemira i imaginarnih carstava

9. dekonstrukcija rodnih identiteta: rodne uloge pod znakom pitanja, post-rodna tijela, alternativne anatomije

10. „podrugojačenje“ razlika: čudovišta, hibridi i ne-ljudske veze

11. drugi glasovi: periferna naučna fantastika i fantastični narativi iz ne-zapadnih tradicija.

Molimo vas pošaljite apstrakt do 200 riječi i 3-5 ključnih riječi, uz vaše puno ime, institucionalnu afilijaciju i kratku biografiju (oko 50 riječi) na adresu anthropologyscifi@gmail.com do 30. avgusta 2014.

Nakon simpozijuma, postoji mogućnost da odabrani radovi budu objavljeni u posebnom izdanju časopisa Foundation: The International Review of Science Fiction, ili kao posebno izdanje drugog odgovarajućeg disciplinarnog časopisa ili zbornika.

Za detalje, pogledajte naš sajt:

http://www.kent.ac.uk/sac/news/?view=1477

i našu Facebook stranicu:
https://www.facebook.com/events/783250958386989/?ref=ts&fref=ts

Organizacioni odbor simpozijuma “Stranci u stranim zemljama“

Univerzitet u Kentu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s