Šta je OJS?

Uređujete naučni časopis i želite da bude dostupan svima preko interneta? Upoznajte se sa OJS sistemom, mjestom na internetu preko koga možete organizovati cio časopis.

Šta je OJS?

Sistemi otvorenih časopisa (Open Journal Systems, OJS) predstavlja sistem za pravljenje i publikovanje besplatnih akademskih časopisa koji je razvio Projekat javno znanje (Public Knowledge Project), kao dio napora da proširi i poboljša pristup rezultatima istraživanja.

OJS softver je dostupan besplatno sa namjerom da se izdavaštvo otvorenog pristupa (open access publishing) učini dostupnim modelom izdavaštva za časopise širom svijeta, iako OJS omogućava i druge modele izdavanja. OJS pruža tehničku podlogu preko koje se naučni radovi mogu učiniti besplatno dostupnim svima. Za pojedinačne časopise, OJS je važan zato što može povećati čitateljstvo časopisa i proširiti njegove doprinose javnom dobru, tako što će biti dostupan čitateljima na globalnom nivou.

OJS je višejezički sistem, čime dozvoljava časopisima objavljivanje na nizu različitih jezika, trenutno uključujući i hrvatski i srpski jezik.

Pri prevodu OJS na hrvatski, lokalizacija nije svedena na puki prevod teksta u skladu sa standardima hrvatskog jezika, već je uključila i prilagođavanja i obuke:

“Za učinkovito funkcioniranje sustava ključni je zadatak lokalizacije u svakom koraku predočiti i objasniti korisnicima mogućnosti sučelja na funkcionalan i razumljiv način te u skladu sa normama uređivanja znanstvenih časopisa u Hrvatskoj.”1

Pogledajte kako izgledaju neki OJS časopisi: demonstraciona verzija OJSa, Anthropology Matters, Arhe: časopis za filozofiju, Revija za socijalnu politiku.

OJS platformu trenutno koristi više od 10000 časopisa širom svijeta.

Karakteristike

Naučne časopise je moguće učiniti besplatno dostupnim preko interneta i bez OJSa, na primjer, pravljenjem novog sajta za časopis ili preko sajta fakultetske jedinice koja objavljuje časopis. To je zapravo čest slučaj na području bivših jugoslovenskih zemalja. Međutim, OJS ima prednosti u odnosu na obične sajtove, zato što pruža podršku za svaku fazu izdavačkog procesa naučnih časopisa – od slanja radova, preko recenzure (peer review), do onlajn izdavanja i indeksiranja u naučnim bazama. Logujući se na OJS kao urednik ili urednica, na samo jednom mjestu na vebu možete pregledati prijavljene radove, poslati ih na recenzuru, vratiti autorima i autorkama na preradu, poslati radove na lekturu, unijeti vizuelni sadržaj i slično.

OJS može biti iskorišćen za pokretanje novog časopisa, kao i za podizanje arhiva časopisa na internet. Na ovaj način, časopisi koji su bili štampani samo na papiru mogu dobiti novu publiku.

U narednom postu Aquamarine Press će predstaviti različite modele pristupa naučnim publikacijama, poput zelenog i zlatnog otvorenog pristupa, kao i pretplatničkog i hibridnog modela.

1 http://rumpelstiltskin.pravo.hr/ojs_hr/wiki/HrvatskiLokal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s