Category Archives: konkursi

Poziv za ljetnju školu “Vjerujući otporu. Nove etnografije društvenih pokreta i alternativnih ekonomija”

Međunarodno udruženje za etnologiju i fokloristiku, SIEF, objavilo je poziv za ljetnju školu na temu “Vjerujući otporu. Nove etnografije društvenih pokreta i alternativnih ekonomija”:

http://www.siefhome.org/downloads/CfA_2%5B1%5D.pdf

Ljetnja škola je namijenjena za doktorske studente i studentkinje, kao i za one koji su nedavno doktorirali, a koji istražuju društvene proteste, aktivizam, alternativne stilove života, kritičku potrošnju i otpor u svim svojim oblicima.

Pic2_sm

Biće održana u Tubingenu, Njemačka, 24-30. jula 2016. Organizatori nude besplatan smještaj i doručak i ručak za vrijeme trajanja škole. Radni jezik je engleski.

Ako imate pitanja, kontaktirajte: Elisabeth Socha (U Tübingen) preko email adrese summerschool@siefhome.org

 

 

Poziv na kongres i konferenciju

Ovdje možete naći poziv na kongres jedne od najvećih svjetskih etnološko-antropoloških organizacija, Međunarodne unije antropoloških i etnoloških nauka: http://iuaes2016.com/

Kongres će biti održan u Dubrovniku u maju 2016. godine. Rok za prijavu radova je 29.02.2016.

header-banner

 

Takođe, pročitajte i poziv na G16, konferenciju švedske asocijacije za studije roda, koja će biti održana u Švedskoj u novembru 2016. godine:  http://www.g16.se/  Rok za prijavu radova je 18.03.2016.

 

Časopis [sic] traži radove na temu “Liminalni Balkan”

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
23000 Zadar
www.sic-journal.org

Poziv na suradnju

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje poziva autorke i autore da svojim prilozima sudjeluju u oblikovanju 12. broja časopisa na temu Liminalni Balkan

Tradicionalne su se predodžbe Balkana od 19. stoljeća naovamo prelako temeljile na poimanju Balkana kao područja nasilja, brutalnosti, grubosti i primitivizma i na geografskom utjelovljenju drugosti u odnosu na kulturan i civiliziran zapadni svijet. Takva slika, mnogi će se složiti, prevladava i danas nakon što je ponovno oživljena jugoslavenskim ratovima 1990-ih. Maria Todorova pak 1997. predlaže nov koncept Balkana kao tranzicijskog prostora koji se temelji na premisi da se Balkan ne pozicionira kao naglašeno izvaneuropski, naprotiv, identitet Balkana izgrađen je kao europski i zapadnjački, nalazeći se pritom na raskrižju između Zapada i Istoka, percipirajući potonji kao svoju drugost. I dok je Balkan sam po sebi liminalan prostor, on istovremeno u sebi nosi brojne druge prostore i mjesta prijepora, mnoge prostorne liminalnosti i mjesta sjećanja koja se ne mogu klasificirati binarnim kategorijama ili u koje je moguće upisati neko univerzalano značenje. S tim na umu, cilj je predloženog poziva na suradnju istražiti složen i raznolik prostor Balkana. Prihvaćaju se prilozi posvećeni političkim, ekonomskim i umjetničkim aspektima emotivne izgradnje, dekonstrukcije i rekonstrukcije mjesta ili pak praksi proizvodnje prostora, utemeljeni na bilo kojem od brojnih teorijskih okvira koji karakteriziraju suvremenu humanu geografiju. Moguće teme priloga tako, među ostalim, uključuju urbane prostore i urbanizacije u regiji; prostor memorije i trauma; industrijski prostor u različitim povijesnim i političkim kontekstima; mjesta političke ili kulturne moći; formiranje i značaj službenih i neslužbenih granica unutar Balkana; fiktivne i fikcionalne prostore Balkana; vizualnu umjetnost i performans; rodno obilježene prostore te razgraničenja i međusobna prožimanja i preklapanja javnih i intimnih prostora; perspektivu putnika i njihovo razumijevanje Balkana i drugo.
Prihvaćaju se:

 • izvorni znanstveni radovi opsega 5.000-7.000 riječi uključujući popis literature i bilješke
 • osvrti i recenzije opsega do 2.000 riječi
 • prijevodi književnih tekstova opsega 5.000-7.000 riječi i
 • video eseji (max 50 MB) – prihvaćaju se video prilozi iz svih područja u fokusu časopisa

Slanje priloga u obliku znanstvenih radova, osvrta, književnih prijevoda ili video eseja podrazumijeva da prilog prethodno nije objavljen i da svi njegovi autori i autorke pristaju na objavljivanje. Slanjem tekstualnih ili video priloga [sic]-u autorke i autori potvrđuju izvornost i autorstvo priloga. Radovi poslani i objavljeni u [sic]-u ostaju u vlasništvu autora i autorki, a [sic] zadržava pravo prvog objavljivanja.

Upute za slanje radova

Svi tekstualni (znanstveni radovi, osvrti, recenzije i prijevodi književnih tekstova) i video prilozi šalju se u elektronskom obliku na adresu časopisa: sic.journal.contact@gmail.com. Prilozi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u .doc ili .docx fromatu (Times New Roman, veličina slova 12 točaka, dvostruki prored, oznaka broja stranica), dok video eseji trebaju biti spremljeni u standardnim video formatima i, kada cjeloviti video nije moguće poslati kao privitak, poslani u obliku poveznica. Uz svaki prilog potrebno je poslati i dopis kojim se potvrđuje da se sve autorke i autori slažu sa slanjem i objavljivanjem te da prilog nije u razmatranju za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

Znanstveni radovi i video eseji

Priloženi znanstveni radovi, osvrti i video eseji trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji)
 • Zbog anonimnosti recenzentskog postupka (blind refereeing), imena autora / autorke s jasno naznačenim afilijacijama i kontaktima i kratkom biografskom bilješkom (do 150 riječi) šalju se u zasebnom dokumentu. Autorke i autori su dužni iz teksta priloga izbrisati sve reference na temelju kojih se može utvrditi autorstvo priloga te tako osigurati anonimnost do završetka recenzentskog postupka.
 • sažetak opsega 100-150 riječi
 • do 10 ključnih riječi
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga ne smije prelaziti 7.000 riječi uključujući sažetak, tekst priloga, bilješke, popis literature i kratku biografsku bilješku.

Autori i autorke su obvezni pribaviti suglasnost vlasnika/vlasnica prava za reprodukciju svih ilustracija, tablica, slika i prethodno objavljenih dužih citata (dužnost je autora osigurati točnost svih citata, naslova, imena i datuma, odnosno na adekvatan način citirati i navesti sve autorke i autore i literaturu na koje se pozivaju u svojim prilozima).

Osvrti i recenzije

Poslani prilozi trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom osvrta i dodatnim informacijama o recenziranom radu ili radovima (naslov, autor, izdavač, mjesto i datum izdavanja, broj stranica)
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst osvrta ili recenzije i biografska bilješka autora) ne smije prelaziti ukupno 2.000 riječi

Prijevodi književnih tekstova

Prijevodi književnih tekstova trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji), ime autora i prevoditelja
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst priloga ili prijevoda, kratke biografske bilješke (do 150 riječi) autora i prevoditelja) ne smije prelaziti ukupno 7.000 riječi.

Autori i autorke su obvezni pribaviti suglasnost vlasnika/vlasnica prava i dozvolu za objavljivanje rada izvornog autora u njihovom prijevodu u [sic]-u.

Citiranje i formatiranje

Prije predaje završne verzije rada autorke i autori su dužni pregledati priloge i pobrinuti se za gramatičku i pravopisnu točnost. Radovi koji ne slijede osnovne upute formatiranja i citiranja mogu biti vraćeni. [sic] primjenjuje MLA (Modern Language Association) standarde formatiranja teksta, odnosno citiranja i navođenja korištene literature i bibliografije (MLA Formatting). Po primitku recenziranih radova, autori i autorke su dužni u roku od tri tjedna unijeti nužne ispravke i prilog ponovno poslati uredništvu časopisa. Uredništvo zadržava pravo da priloge redakcijski prilagodi jezičnim standardima i propozicijama časopisa. Rukopisi se ne vraćaju. Časopis ne nudi financijsku naknadu.

Za dodatne informacije i upite o postupku objavljivanja, autorke i autori se mogu obratiti uredništvu [sic]-a slanjem dopisa na sljedeću adresu: sic.journal.contact@gmail.com.

Rok za predaju radova: 31. 12. 2015.

Predviđeni datum izlaska 12. broja časopisa: 15. 06. 2016.

prilagodjeno sa: http://www.sic-journal.org/CallForPapers.aspx

Poziv na konferenciju Međunarodnog udruženja za antropologiju jugo-istočne Evrope!

Međunarodno udruženje za antropologiju jugo-istočne Evrope (InASEA, odnosno International Association for Southeast European Anthropology) objavilo je poziv za svoju osmu konferenciju! Konferencija će biti održana 15-18. septembra 2016. godine u Sofiji, Bugarska.

logo-fin

Tema konferencije je “Balkanski životni putevi: porodica, djetinjstvo, mladost i starost u jugo-istočnoj Evropi”. Rok za prijavu panela je 30. novembar 2015. godine, a rok za prijavu radova je 31. januar 2016.

InASEA je udruženje naučnica i naučnika koji proučavaju sadašnje i prošle društvene i kulturne procese, prakse i vjerovanja ljudi u jugo-istočnoj Evropi. Njegovi članovi i članice bave se jugo-istočno evropskom etnologijom, antropologijom, fokloristikom, etnografijom, istorijskom antropologijom i srodnim oblastima i disciplinama.

Detaljan opis teme konferencije možete pročitati ovdje: CfP_2016_Balkan_LifeCourses (na engleskom) kao i na zvaničnom sajtu Udruženja: http://inasea.net

Evropski festivali etnografskog filma

Austrija: ETHNOCINECA Ethnographic and Documentary Filmfest (Beč, maj)

Bugarska: International Festival of Ethnographic Film (Sofija, maj)

Estonija: World Film Festival (Tartu, mart)

Finska: International Festival of Visual Culture (Joensu, septembar)

Francuska: Festival International Jean Rouch – Bilan du Film Ethnographique (Pariz, novembar)

Hrvatska: ETNOFilm – Međunarodni festival etnografskog filma (Rovinj, april)

Njemačka:

Velika Britanija: International Festival of Ethnographic Film (Royal Anthropological Institute) (različiti mjeseci, neparne godine)

Mađarska: Dialektus (Budimpešta, jun)

Italija: SIEFF – Sardinia International Ethnographic Film Festival (Nuoro, septembar, parne godine)

Poljska: Festival of Visual Anthropology ASPEKTY (Torun, novembar)

Rumunija: Astra Film Festival (Sibiu, oktobar, parne godine)

Konkurs za jednomjesečni istraživački boravak u Zagrebu na Institutu za etnologiju i folkloristiku

Prenosimo oglas za Konkurs za jednomjesečni istraživački boravak u Zagrebu na Institutu za etnologiju i folkloristiku, za 2015. godinu.

ief

NATJEČAJ ZA DVA JEDNOMJESEČNA ISTRAŽIVAČKA BORAVKA

Institut za etnologiju i folkloristiku raspisuje natječaj za prijavu na program jednomjesečnog istraživačkog boravka za 2015. godinu. Program obuhvaća osiguran smještaj za dva istraživača u stanu u Zagrebu te prostor za rad s pristupom knjižničnim, arhivskim i drugim istraživačkim izvorima u Institutu, a namijenjen je znanstvenicima i studentima (diplomskih i poslijediplomskih studija) iz Hrvatske i inozemstva. Realizacija programa planirana je od 15. rujna do 15. listopada 2015. godine.

Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
• životopis s popisom radova
• kratak opis planiranih aktivnosti za vrijeme boravka

Prijave s naznakom Za program istraživačkog boravka šalju se na adresu institut@ief.hr do 01. kolovoza 2015. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni do 11. kolovoza 2015. godine.

Preuzeto sa: http://www.ief.hr/OInstitutu/Natje%C4%8Daji/tabid/89/language/hr-HR/Default.aspx

Muzej, pričanje priča i digitalni mediji

Ljetnja škola u Njemačkoj: Muzej, pričanje priča i digitalni mediji

1427999143

Rok za prijave: 12 jun. 2015.

Namijenjeno: osobama na master, postdiplomskim i doktorskim studijima, kao i mladim naučnicama i naučnicima (do 7 godina nakon odbrane doktorata) iz istorije, studija komunikacije, studija kulture, kao i dizajna i kompjuterskih nauka.

Mjesto i vrijeme: 13-19.09.2015. Museum Schloss Moyland, Njemačka

Opis

Heinrich-Heine-University Düsseldorf (Institut za istoriju umjetnosti), Rhine-Waal University of Applied Sciences u Kamp-Lintfortu (Fakultet za zaštitu životne sredine i energije), kao i Museum Schloss Moyland Foundation u Bedburg-Hau zajednički organizuju ljetnju školu o digitalnim medijima u umjetničkom obrazovanju. Upotreba socijalnih mreža i digitalnih medija za transfer znanja nudi nove mogućnosti za izlaganje i prezentacije umjetničkih kolekcija. Ljetnja škola želi da otvori novi, pionirski pristup ovim temama, tako što koristi pričanje priča kao metod za predstavljanje izazovnih radova širokoj publici.

Interdisciplinarni sastav ljetnje škole donosi impresivni opseg istraživanja. Specijalističke oblasti uključuju istoriju umjetnosti, medijske tehnologije i umjetničko obrazovanje, kao i informatiku i muzeologiju.

Osoblje muzeja, tehničko osoblje, edukatori i istoričari i istoričarke umjetnosti će u toku ljetnje škole, u međunarodnom okruženju, stupiti u kreativan i produktivan dijalog koji ima za cilj da inspiriše mlade naučnike i naučnice da upoznaju nove oblasti istraživanja.

Kriterijumi za odabir učesnika i učesnica:

– aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika, kao i barem pasivno znanje engleskog jezika

– snažno interesovanje za nove digitalne medije i inovativne tehnologije

– duboko interesovanje za umjetnost i kulturu, naročito za rad Jozefa Bejsa (Joseph Beuys)

– dobre sposobnosti za timski rad i iskustvo sa međunarodnom saradnjom

– entuzijazam za interdisciplinarni rad

– visoki stepen samoinicijativnosti i kreativnosti

Troškovi

Do 200EUR putnih troškova po osobi će biti refundirano (molimo vas uzmite u obzir da ćete morati da predate vaučere za troškove). Za učesnice i učesnike ljetnje škole će biti obezbijeđena besplatna hrana i smještaj u višekrevetnim sobama.

Kako se prijaviti?

Rok za slanje prijava je 12. jun 2015. godine. Prijava treba da sadrži:

– tabelarni CV

– motivaciono pismo (najviše 1 stranica)

Dokumenta u PDF formatu pošaljite elektronskom poštom na adresu: summerschool@hochschule-rhein-waal.de

Za više informacija, posjetite zvanični vebsajt ljetnje škole.

Nova knjiga u pripremi: Preko granice

Na konkursu za književnost i književno prevođenje Ministarstva kulture Crne Gore za 2015. godinu, odobreno nam je 1200EUR za prevođenje zbirke priča “Preko granice”:

http://www.ministarstvokulture.gov.me/vijesti/147858/Odluka-sufinansiranju-programa-i-projekata-od-znacaja-za-ostvarivanje-javnog-interesa-u-oblasti-kulturno-umjetnickog-stvaralastv.html

Zbirka priča pod nazivom „Preko granice“ predstavlja prevod naučno-fantastičnih i/ili utopijskih priča koje govore o prelasku fizičkih, kao i simboličkih, kulturnih i rodnih granica.

575px-Calabi_yau

Skoro sve priče predstavljaju pionirski ili jedinstven poduhvat svojih autorki i autora: tu je priča u kojoj se prvi put spominje mreža poput interneta i instant razmjena poruka; prva poznata naučno-fantastična priča koju je napisala Muslimanka; priča prve velike spisateljice fantazije u SAD-u; priča prve žene koja je objavljivala naučnu fantastiku pod svojim imenom u časopisima naučne fantastike.

Zbirka tematski sažima etičke i političke dileme koje karakterišu pokušaje prelaska preko granica u potrazi za pravednijim društvom za sve i iskreno se nadamo da ćete uživati u njoj. Neke od priča ćete u narednim mjesecima moći pročitati na našem blogu prije nego što knjiga bude objavljena, tako da pratite ovaj prostor!

Regionalni kampovi za restauraciju

U ovom postu vam prenosimo poziv za prijave na regionalne kampove za restauraciju koji mogu biti zanimljivi etnografima i etnografkinjama.

RRC-2015-slider

Nagrađivani regionalni kampovi za restauraciju su tu i ove godine. Organizacija “Kulturno nasljeđe bez granica” (Cultural Heritage without Borders) organizuje četiri kampa na Balkanu.

Pored zanimljivih predavanja, ovogodišnji 21-24. Regionalni kamp za restauraciju će svojim učesnicama i učesnicima omogućiti da iz prve ruke steknu iskustvo restauriranja i konzervacije, koristeći tradicionalne materijale i tehnike, kao i interpretacije i menadžmenta muzeja i kulturnog nasljeđa. Tokom desetodnevnih kampova, učesnici i učesnice će pratiti rigorozni, ali i ispunjavajući program koji kombinuje teoriju – predavanja i prezentacije – sa vježbama i fizičkim radom na istorijskim spomenicima i artefaktima u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji.

Svaka intervencija će direktno pomoći lokalnom stanovništvu – popravljanjem i konzerviranjem njihovih vrijednih artefakata i spomenika, kao i stvaranjem prilike da ih razumiju, da uživaju u njima i da ih revitalizuju na nov način.

Prošle godine, kampovi su osvojili EU nagradu za kulturno nasljeđe (Europa Nosta nagrada) u kategoriji „Obrazovanje, trening i podizanje svijesti“. Nemojte propustiti svoju šansu da učestvujete u ovom nevjerovatnom iskustvu.

Za državljanke i državljane Crne Gore, kao i Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosova, Makedonije, Rumunije i Srbije, organizatori nude stipendije koje pokrivaju sve troškove učešća.

Pažljivo provjerite datume, teme i rokove za slanje prijava za svaki od kampova 2015. godine:

21st Camp: Gjirokastra, Albania / 9 – 20 May
Themes: Building conservation / heritage management / interpretation
Application deadline: 30 March

22nd Camp: Rogljevo, Serbia / 9 – 20 May
Themes: Building conservation / heritage for development  / interpretation
Application deadline: 30 March

23rd Camp: Gjirokastra, Albania / 9 – 20 September
Themes: Building conservation / heritage management  / interpretation
Application deadline: 10 July

24th Camp: Mitrovica, Kosovo / 9 – 20 September
Themes: Conservation of movable objects / interpretation
Application deadline: 10 July

Izvor: http://chwb.org/albania/news/camps-2015/

Poziv za konferenciju “Savremene nativne stvarnosti”!

Savremene nativne stvarnosti

Poziv za konferenciju

Pozivamo naučnice i naučnike da nam se pridruže na međunarodnoj konferenciji „Savremene nativne stvarnosti“ koja će biti organizovana na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore, 25-27. juna 2015. godine.

Budući da „stvarnosti“ možemo razumjeti kao „osobine i okolnosti koje oblikuju nečiju perspektivu“, radovi mogu doći iz širokog spektra disciplina, uključujući studije kulture i etničke studije, filozofiju, sociologiju, antropologiju, istoriju, vizuelne umjetnosti, književnost, lingvistiku i studije obrazovanja. Pod „savremenim“ podrazumijevamo isključivo fenomene povezane sa nativnim zajednicama nakon prelaska u 21. vijek. Nadamo se da će naučnice i naučnici iz najrazličitijih disciplina sopstvena istraživanja lako moći da uklope u ovu temu.

Želimo da stvorimo upečatljiv mozaik radova, te u obzir mogu doći performansi, predstave, pričanje priča, projekcije vizuelnog materijala, izložbe, kao i poster sesije. Očekujemo učešće nekoliko priznatih naučnika i naučnica i filmskih stvaralaca iz Kanade i SADa, te planiramo događaj na kome bi se umjetnici i naučnice mogli sresti i privremeno zajednički razvijati ideje.

Konferenciju će otvoriti dr Timoti Petete sa University of Central Oklahoma, Edmond, OK, USA, predavanjem Nativna retorika i novi mediji.

Prijava treba da sadrži:

 • apstrakt dužine do 250 riječi (u word formatu)
 • do 10 ključnih riječi
 • biografsku crticu

Prijave treba poslati do 03.04.2015. na adresu dr Marije Krivokapić (marija13a@gmail.com) ili dr Sanje Runtić (sruntic@ffos.hr)

Participacija za konferenciju je 70EUR za predavačko osoblje i 50EUR za studente i studentkinje. Participacija uključuje konferencijski materijal, zbirku apstrakata, konferencijsku večeru, konferencijsku ekskurziju, osvježenje, kao i CD nastupa i zbornik konferencijskih izlaganja.

Participaciju treba platiti do 01. maja 2015. godine. Detalji o bankovnom računu će biti poslati učesnicama i učesnicima nakon roka za registraciju.

Organizacioni odbor:

 • Neil Diamond
 • Dr. Marija Krivokapić
 • Dr. Timothy Petete
 • Dr. Sanja Runtić

Akademski odbor:

 • Dr. Janko Andrijašević, University of Montenegro
 • Dr. Jeanine Belgodere, University of Le Havre, France
 • Dr. Carla Comellini, University of Bologna, Italy
 • Dr. Marija Krivokapić, University of Montenegro
 • Dr. Vesna Lopičić, University of Niš, Serbia
 • Dr. Aleksandra Nikčević-Batrićević, University of Montenegro
 • Dr. Timothy Petete, University of Central Oklahoma, USA
 • Dr. Sanja Runtić, University of Osijek, Croatia

Za više informacija, idite na sajt konferencije: http://www.web.ffos.hr/cir/

glavni_header_en

Contemporary Indigenous Realities

Call for Papers

We invite scholars to join us at the international conference Contemporary Indigenous Realities to be held at the Faculty of Philosophy, Nikšić, University of Montenegro, on June 25-27, 2015.

“Realities,” being “attributes and circumstances that shape one’s perspective,” invite contributions from a variety of disciplines including cultural and ethnic studies, philosophy, sociology, anthropology, history, arts, literature, linguistics, and education. By “contemporary” we mean exclusively turn of the twenty-first century phenomena related to indigenous peoples. We hope that scholars working within this broad range of fields should be able to easily tailor their current research around this topic.

We are interested in creating a vivid mosaic of contributions that would also involve performances, story-telling events, screenings, exhibitions, and poster sessions. We anticipate participation of several renowned scholars and filmmakers from Canada and the USA and are working towards an event at which scholars and artists would meet and temporarily work together towards new ideas.

Dr. Timothy Petete from the University of Central Oklahoma, Edmond, OK, USA, will open the conference addressing Indigenous Rhetorics and New Media.

Abstracts containing up to 250 words (in Word format), up to 10 keywords, and a bio sketch, should be sent by April 3, 2015 to either Dr. Marija Krivokapić at marija13a@gmail.com or Dr. Sanja Runtić at sruntic@ffos.hr.

The conference fee is 70.00 euros for teachers and 50.00 euros for students. It includes conference material with the book of abstracts, conference dinner, conference excursion, refreshments, a CD of performances, and the book of proceedings. The conference fee is to be paid by May 1, 2015. The bank account details will be sent to the authors after the registration deadline.

 • For the Organizing Committee
  Neil Diamond
  Dr. Marija Krivokapić
  Dr. Timothy Petete
  Dr. Sanja Runtić
 • For the Academic Committee
 • Dr. Janko Andrijašević, University of Montenegro
  Dr. Jeanine Belgodere, University of Le Havre, France
  Dr. Carla Comellini, University of Bologna, Italy
  Dr. Marija Krivokapić, University of Montenegro
  Dr. Vesna Lopičić, University of Niš, Serbia
  Dr. Aleksandra Nikčević-Batrićević, University of Montenegro
  Dr. Timothy Petete, University of Central Oklahoma, USA
  Dr. Sanja Runtić, University of Osijek, Croatia

For more information visit: http://www.web.ffos.hr/cir/