Tag Archives: konferencija

Poziv za ljetnju školu “Vjerujući otporu. Nove etnografije društvenih pokreta i alternativnih ekonomija”

Međunarodno udruženje za etnologiju i fokloristiku, SIEF, objavilo je poziv za ljetnju školu na temu “Vjerujući otporu. Nove etnografije društvenih pokreta i alternativnih ekonomija”:

http://www.siefhome.org/downloads/CfA_2%5B1%5D.pdf

Ljetnja škola je namijenjena za doktorske studente i studentkinje, kao i za one koji su nedavno doktorirali, a koji istražuju društvene proteste, aktivizam, alternativne stilove života, kritičku potrošnju i otpor u svim svojim oblicima.

Pic2_sm

Biće održana u Tubingenu, Njemačka, 24-30. jula 2016. Organizatori nude besplatan smještaj i doručak i ručak za vrijeme trajanja škole. Radni jezik je engleski.

Ako imate pitanja, kontaktirajte: Elisabeth Socha (U Tübingen) preko email adrese summerschool@siefhome.org

 

 

Poziv na kongres i konferenciju

Ovdje možete naći poziv na kongres jedne od najvećih svjetskih etnološko-antropoloških organizacija, Međunarodne unije antropoloških i etnoloških nauka: http://iuaes2016.com/

Kongres će biti održan u Dubrovniku u maju 2016. godine. Rok za prijavu radova je 29.02.2016.

header-banner

 

Takođe, pročitajte i poziv na G16, konferenciju švedske asocijacije za studije roda, koja će biti održana u Švedskoj u novembru 2016. godine:  http://www.g16.se/  Rok za prijavu radova je 18.03.2016.

 

Poziv na konferenciju Međunarodnog udruženja za antropologiju jugo-istočne Evrope!

Međunarodno udruženje za antropologiju jugo-istočne Evrope (InASEA, odnosno International Association for Southeast European Anthropology) objavilo je poziv za svoju osmu konferenciju! Konferencija će biti održana 15-18. septembra 2016. godine u Sofiji, Bugarska.

logo-fin

Tema konferencije je “Balkanski životni putevi: porodica, djetinjstvo, mladost i starost u jugo-istočnoj Evropi”. Rok za prijavu panela je 30. novembar 2015. godine, a rok za prijavu radova je 31. januar 2016.

InASEA je udruženje naučnica i naučnika koji proučavaju sadašnje i prošle društvene i kulturne procese, prakse i vjerovanja ljudi u jugo-istočnoj Evropi. Njegovi članovi i članice bave se jugo-istočno evropskom etnologijom, antropologijom, fokloristikom, etnografijom, istorijskom antropologijom i srodnim oblastima i disciplinama.

Detaljan opis teme konferencije možete pročitati ovdje: CfP_2016_Balkan_LifeCourses (na engleskom) kao i na zvaničnom sajtu Udruženja: http://inasea.net

Muzej, pričanje priča i digitalni mediji

Ljetnja škola u Njemačkoj: Muzej, pričanje priča i digitalni mediji

1427999143

Rok za prijave: 12 jun. 2015.

Namijenjeno: osobama na master, postdiplomskim i doktorskim studijima, kao i mladim naučnicama i naučnicima (do 7 godina nakon odbrane doktorata) iz istorije, studija komunikacije, studija kulture, kao i dizajna i kompjuterskih nauka.

Mjesto i vrijeme: 13-19.09.2015. Museum Schloss Moyland, Njemačka

Opis

Heinrich-Heine-University Düsseldorf (Institut za istoriju umjetnosti), Rhine-Waal University of Applied Sciences u Kamp-Lintfortu (Fakultet za zaštitu životne sredine i energije), kao i Museum Schloss Moyland Foundation u Bedburg-Hau zajednički organizuju ljetnju školu o digitalnim medijima u umjetničkom obrazovanju. Upotreba socijalnih mreža i digitalnih medija za transfer znanja nudi nove mogućnosti za izlaganje i prezentacije umjetničkih kolekcija. Ljetnja škola želi da otvori novi, pionirski pristup ovim temama, tako što koristi pričanje priča kao metod za predstavljanje izazovnih radova širokoj publici.

Interdisciplinarni sastav ljetnje škole donosi impresivni opseg istraživanja. Specijalističke oblasti uključuju istoriju umjetnosti, medijske tehnologije i umjetničko obrazovanje, kao i informatiku i muzeologiju.

Osoblje muzeja, tehničko osoblje, edukatori i istoričari i istoričarke umjetnosti će u toku ljetnje škole, u međunarodnom okruženju, stupiti u kreativan i produktivan dijalog koji ima za cilj da inspiriše mlade naučnike i naučnice da upoznaju nove oblasti istraživanja.

Kriterijumi za odabir učesnika i učesnica:

– aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika, kao i barem pasivno znanje engleskog jezika

– snažno interesovanje za nove digitalne medije i inovativne tehnologije

– duboko interesovanje za umjetnost i kulturu, naročito za rad Jozefa Bejsa (Joseph Beuys)

– dobre sposobnosti za timski rad i iskustvo sa međunarodnom saradnjom

– entuzijazam za interdisciplinarni rad

– visoki stepen samoinicijativnosti i kreativnosti

Troškovi

Do 200EUR putnih troškova po osobi će biti refundirano (molimo vas uzmite u obzir da ćete morati da predate vaučere za troškove). Za učesnice i učesnike ljetnje škole će biti obezbijeđena besplatna hrana i smještaj u višekrevetnim sobama.

Kako se prijaviti?

Rok za slanje prijava je 12. jun 2015. godine. Prijava treba da sadrži:

– tabelarni CV

– motivaciono pismo (najviše 1 stranica)

Dokumenta u PDF formatu pošaljite elektronskom poštom na adresu: summerschool@hochschule-rhein-waal.de

Za više informacija, posjetite zvanični vebsajt ljetnje škole.

Poziv za konferenciju “Savremene nativne stvarnosti”!

Savremene nativne stvarnosti

Poziv za konferenciju

Pozivamo naučnice i naučnike da nam se pridruže na međunarodnoj konferenciji „Savremene nativne stvarnosti“ koja će biti organizovana na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore, 25-27. juna 2015. godine.

Budući da „stvarnosti“ možemo razumjeti kao „osobine i okolnosti koje oblikuju nečiju perspektivu“, radovi mogu doći iz širokog spektra disciplina, uključujući studije kulture i etničke studije, filozofiju, sociologiju, antropologiju, istoriju, vizuelne umjetnosti, književnost, lingvistiku i studije obrazovanja. Pod „savremenim“ podrazumijevamo isključivo fenomene povezane sa nativnim zajednicama nakon prelaska u 21. vijek. Nadamo se da će naučnice i naučnici iz najrazličitijih disciplina sopstvena istraživanja lako moći da uklope u ovu temu.

Želimo da stvorimo upečatljiv mozaik radova, te u obzir mogu doći performansi, predstave, pričanje priča, projekcije vizuelnog materijala, izložbe, kao i poster sesije. Očekujemo učešće nekoliko priznatih naučnika i naučnica i filmskih stvaralaca iz Kanade i SADa, te planiramo događaj na kome bi se umjetnici i naučnice mogli sresti i privremeno zajednički razvijati ideje.

Konferenciju će otvoriti dr Timoti Petete sa University of Central Oklahoma, Edmond, OK, USA, predavanjem Nativna retorika i novi mediji.

Prijava treba da sadrži:

 • apstrakt dužine do 250 riječi (u word formatu)
 • do 10 ključnih riječi
 • biografsku crticu

Prijave treba poslati do 03.04.2015. na adresu dr Marije Krivokapić (marija13a@gmail.com) ili dr Sanje Runtić (sruntic@ffos.hr)

Participacija za konferenciju je 70EUR za predavačko osoblje i 50EUR za studente i studentkinje. Participacija uključuje konferencijski materijal, zbirku apstrakata, konferencijsku večeru, konferencijsku ekskurziju, osvježenje, kao i CD nastupa i zbornik konferencijskih izlaganja.

Participaciju treba platiti do 01. maja 2015. godine. Detalji o bankovnom računu će biti poslati učesnicama i učesnicima nakon roka za registraciju.

Organizacioni odbor:

 • Neil Diamond
 • Dr. Marija Krivokapić
 • Dr. Timothy Petete
 • Dr. Sanja Runtić

Akademski odbor:

 • Dr. Janko Andrijašević, University of Montenegro
 • Dr. Jeanine Belgodere, University of Le Havre, France
 • Dr. Carla Comellini, University of Bologna, Italy
 • Dr. Marija Krivokapić, University of Montenegro
 • Dr. Vesna Lopičić, University of Niš, Serbia
 • Dr. Aleksandra Nikčević-Batrićević, University of Montenegro
 • Dr. Timothy Petete, University of Central Oklahoma, USA
 • Dr. Sanja Runtić, University of Osijek, Croatia

Za više informacija, idite na sajt konferencije: http://www.web.ffos.hr/cir/

glavni_header_en

Contemporary Indigenous Realities

Call for Papers

We invite scholars to join us at the international conference Contemporary Indigenous Realities to be held at the Faculty of Philosophy, Nikšić, University of Montenegro, on June 25-27, 2015.

“Realities,” being “attributes and circumstances that shape one’s perspective,” invite contributions from a variety of disciplines including cultural and ethnic studies, philosophy, sociology, anthropology, history, arts, literature, linguistics, and education. By “contemporary” we mean exclusively turn of the twenty-first century phenomena related to indigenous peoples. We hope that scholars working within this broad range of fields should be able to easily tailor their current research around this topic.

We are interested in creating a vivid mosaic of contributions that would also involve performances, story-telling events, screenings, exhibitions, and poster sessions. We anticipate participation of several renowned scholars and filmmakers from Canada and the USA and are working towards an event at which scholars and artists would meet and temporarily work together towards new ideas.

Dr. Timothy Petete from the University of Central Oklahoma, Edmond, OK, USA, will open the conference addressing Indigenous Rhetorics and New Media.

Abstracts containing up to 250 words (in Word format), up to 10 keywords, and a bio sketch, should be sent by April 3, 2015 to either Dr. Marija Krivokapić at marija13a@gmail.com or Dr. Sanja Runtić at sruntic@ffos.hr.

The conference fee is 70.00 euros for teachers and 50.00 euros for students. It includes conference material with the book of abstracts, conference dinner, conference excursion, refreshments, a CD of performances, and the book of proceedings. The conference fee is to be paid by May 1, 2015. The bank account details will be sent to the authors after the registration deadline.

 • For the Organizing Committee
  Neil Diamond
  Dr. Marija Krivokapić
  Dr. Timothy Petete
  Dr. Sanja Runtić
 • For the Academic Committee
 • Dr. Janko Andrijašević, University of Montenegro
  Dr. Jeanine Belgodere, University of Le Havre, France
  Dr. Carla Comellini, University of Bologna, Italy
  Dr. Marija Krivokapić, University of Montenegro
  Dr. Vesna Lopičić, University of Niš, Serbia
  Dr. Aleksandra Nikčević-Batrićević, University of Montenegro
  Dr. Timothy Petete, University of Central Oklahoma, USA
  Dr. Sanja Runtić, University of Osijek, Croatia

For more information visit: http://www.web.ffos.hr/cir/

Poziv na simpozijum “Stranci u stranim zemljama: Mapiranje veze između antropologije i naučne fantastike“, Kent, UK

Prenosimo poziv za slanje radova:

“Stranci u stranim zemljama: Mapiranje veze između antropologije i naučne fantastike“

Univerzitet u Kentu, 15-16. novembar 2014. Kenterburi, Kent

10489735_1434605663485268_2772069747239051635_n

Kao dio proslave pedesetogodišnjice Univerziteta u Kentu, Fakultet za antropologiju i konzervaciju poziva potencijalne učesnike i učesnice da pošalju apstrakt za dvodnevni simpozijum “Stranci u stranim zemljama: Mapiranje veze između antropologije i naučne fantastike“ koji organizuju sadašnji i bivši doktoranti i doktorantkinje Fakulteta, uz sponzorstvo Fondacije za naučnu fantastiku (UK).

Simpozijum promoviše analizu naučno-fantastičnih radova kao validnih objekata antropološkog proučavanja i, naročito, kao simptomatske tragove budućnosti u nastajanju; time šireći obuhvat antropološke nauke. Namjeravamo da stvorimo platformu za energičnu, interdisciplinarnu diskusiju afirmisanih naučnica i naučnika i postdiplomskih studentkinja i studenata iz različitih institucija i disciplina.

Mi razumijemo „naučnu fantastiku“ kao korpus književnosti, filmova, grafičkih novela i video igara koje sadrže elemente kako fantastičnog, tako i čudesnog (Todorov). Naučna fantastika pruža publici scenarije koji izgledaju blisko, racionalno, te stoga i mogućno, pri čemu istovremeno zadržava sposobnost da dovede u pitanje našu sposobnost da vjerujemo i da nas natjera da oklijevamo. Stoga, u naučnoj fantastici, vjerodostojnost je čvrsto povezana sa reakcijama publike i njenom sklonošću da otkrije šokantne elemente u svakodnevnom, ili svakodnevicu u bizarnom.

Simpozijum bi trebalo da dotakne brojne veze i paralele između naučne fantastike i antropologije. Naučna fantastika, kao i antropologija, proizvodi diskurse o društvima, drugosti i političkim imaginacijama. Autorke i autori u oba polja pokušavaju da prenesu svojim čitateljima koherentan utisak kulturne cjeline, predstavljajući im alternativne društvene poretke; u ovom poduhvatu naučna fantastika je možda uspješnija, ako je brojnost čitateljstva ikakav kriterijum. Jedna od centralnih tema i u naučnoj fanstatici i u (klasičnim) etnografskim tekstovima jesu „strane“ kulture i zamišljanja „drugih“; dijeljene teme su i otuđenje od poznatog i upoznavanje sa egzotičnim, kao i opštija pitanja koja se tiču „prirode“ ljudskosti i ljudskog stanja. Na taj način, i naučna fantastika i antropološki tekstovi (naročito etnografije) pružaju izazov čitateljima, pozivajući ih da procijene i preispitaju širok spektar savremenih problema kao i sopstvene pretpostavke i uvjerenja.

Ključna predavanja će održati Dolores Martinez (SOAS, Fakultet za orijentalne i afričke studije) i Pol Marč-Rasel, sa Univerziteta u Kentu. Zadovoljstvo nam je da najavimo da će eminentna spisateljica naučne fantastike, Gvinet Džouns, biti specijalna gošća simpozijuma. Okrugli sto, pod vođstvom profesora Brusa Kapferera, biće završni događaj simpozijuma.

Zainteresovani smo za radove koji ispituju načine na koje i naučna fantastika i antropologija dovode u pitanje naše osjećanje bliskog, navodeći nas da preispitamo zdravorazumske ideje o rodu, polu i granicama onoga šta smatramo ljudskim. Takođe smo zainteresovani za radove koji ispituju kako naučna fantastika može biti korišćena kao sredstvo antropološke analize; šta nam budućnosti, ili alternativne stvarnosti, stvorene u naučnoj fantastici govore o našem sopstvenom društvu; kako se utopije ili društveni poreci nalik noćnim morama opisani u naučnoj fantastici odnose prema našim stavovima o tehnologiji ili idejama progresa, kao i da li možemo koristiti naučno-fantastične radove napisane u različitim vremenskim periodima za stvaranje arheologije budućnosti? Konačno, posebno smo zainteresovani za radove koji ispituju kako različita društva širom svijeta osmišljavaju paralelne univerzume opisane u naučnoj fantastici: da li se čudesne budućnosti zamišljaju drugačije u ne-zapadnim kulturama?

Predložene, ali ne i obavezne, teme za prezentacije uključuju:

1. Dekonstrukciju “čovjeka”: izazov podjeli na prirodu i kulturu, kiborge, post-čovječanstva

2. egzotične pejzaže i “druge” u nastajanju u naučnoj fantastici i fantaziji

3. slučajne etnografe i etnografkinje: putnike i putnice kroz vrijeme, etnografsko terensko istraživanje u paralelnim stvarnostima

4. utopije i granice moderne imaginacije: kibernetske snove, naučne i tehnološke imaginarijume

5. distopijske budućnosti: narative o siromaštvu, nadzoru države i društvenom isključivanju

6. prirodne katastrofe i ekologije budućnosti: antropocen i njegov uticaj na imaginarne pejzaže

7. dizajni budućnosti, futuristički objekti (retrofuturizam, arheologije budućnosti)

8. ekspanzija kolonijalne imaginacije: pokoravanje svemira i imaginarnih carstava

9. dekonstrukcija rodnih identiteta: rodne uloge pod znakom pitanja, post-rodna tijela, alternativne anatomije

10. „podrugojačenje“ razlika: čudovišta, hibridi i ne-ljudske veze

11. drugi glasovi: periferna naučna fantastika i fantastični narativi iz ne-zapadnih tradicija.

Molimo vas pošaljite apstrakt do 200 riječi i 3-5 ključnih riječi, uz vaše puno ime, institucionalnu afilijaciju i kratku biografiju (oko 50 riječi) na adresu anthropologyscifi@gmail.com do 30. avgusta 2014.

Nakon simpozijuma, postoji mogućnost da odabrani radovi budu objavljeni u posebnom izdanju časopisa Foundation: The International Review of Science Fiction, ili kao posebno izdanje drugog odgovarajućeg disciplinarnog časopisa ili zbornika.

Za detalje, pogledajte naš sajt:

http://www.kent.ac.uk/sac/news/?view=1477

i našu Facebook stranicu:
https://www.facebook.com/events/783250958386989/?ref=ts&fref=ts

Organizacioni odbor simpozijuma “Stranci u stranim zemljama“

Univerzitet u Kentu